Om Jcon

Jcon Media har som ambition att vara en långsiktig partner inom kommunikation och marknadsföring för små och medelstora företag. Med ett helhetstänk från idé till marknadsföring kan Jcon Media hjälpa till att ta fram kommunikationslösningar och profilera företag och varumärken genom visuell identitet och profilreklam.

Företaget drivs av Felix Perlfors som har flera års erfarenhet i media- och profilbranschen och numera en filosofie kandidatexamen i företagsekonomi.